Хомологация N1 на Пътни Превозни Средства (Типово Одобрение)

Какво е хомологация? ХОМОЛОГАЦИЯ е технически термин призлизащ от гръцката дума homologeo (ὁμολογέω) – “съгласявам се”, което е международно приет термин за издаване на разрешителен режим от официален орган. Такъв орган може да бъде съд, държавна институция, академичен или професионален орган, като всяка от изброените организации следва стриктни правила и стандарти за установяване наличието на […]