Изисквания към тип ППС извън ЕИО Без ЕО типово одобрение или одобрение по Правилата на ИКЕ-ООН
Автомобили Мотоциклети Ремаркета
Предни светлини:
– Бели габарити
– Жълти мигачи
– Къси и дълги светлини
Предни светлини:
        – Бели габарити
– Жълти мигачи
– Къси и дълги светлини
Европейско одобрена лапа за теглич
Задни светлини:
– Жълти мигачи
– Фар за мъгла (21w)
– Фар за задна скорост
– Червен габарит и стоп
– Червен нетриъгълен
светлоотразител
Задни светлини:
        – Жълти мигачи
– Червен габарит и стоп
– Червен нетриъгълен
светлоотразител
Задни светлини:
– Жълти мигачи
– Фар за мъгла (21w)
– Фар за задна скорост
– Червен габарит и стоп
– Червен триъгълен
светлоотразител
    Необходими документи:
– талон (Certificate of Title) на превозното средство
– митническа декларация

 

Изисквания при промяна в конструкцията на ППС
Преминаване от лек в товарен автомобил – Товарното помещение трябва да е отделено от седалките с трайно поставена преграда
– Страничните прозорци трябва да бъдат защитени
– Определената за товара площ като цяло трябва да е плоска (равен под)
– Подробни изисквания в НАРЕДБА№Н3/ 18.02.2013
– Необходими документи
а) голям талон на измененото ППС
Преминаване от товарен в лек автомобил – Позволява се само монтирането на оригинални седалки и триточкови колани предвидени от производителя
– Допълнително монтираните седалки, тяхното закрепване и облегалките за глава да отговарят на изискванията на:
а) Наредба № 100, или
б) Директива 74/408/ЕИО, или
в) Правило № 17 на ИКЕ – ООН – за ППС от категория М1
– На ППС се монтират обезопасителни колани, които да отговарят на     изискванията на:
а) Наредба № 105, илиб) Директива 77/541/ЕИО, илив) Правило № 16 на ИКЕ – ООН- Подробни изисквания в НАРЕДБА№Н3/ 18.02.2013
– Необходими документи
а) голям талон на измененото ППС
Смяна на двигател на ППС – Новият ДВГ трябва да отговаря не следните изисквания:
а) по-нова или същата година на производство от стария
б) по-висока ЕВРО норма
– Необходими документи
а) голям талон на измененото ППС
б) документ с обозначен ТИП на новия ДВГ (фактура, талон от бракувано ППС или Заявение от КАТ)