Business-Planning-Docs-articles-1024x421[1]

БГ АУТО ТЕСТ ООД като представител на GTÜ Gesellschaft für Technische Überwachung mbH обхваща следните дейности в качеството си на лицензирана техническа служба по Правила на Икономическата комисия за Европа към Организацията на Обединените нации:

 

Предмет на дейност Регулаторен акт
Предотвратяване на опасността от възникване на пожар (резервоари за течно гориво) Правило № 34 на ИКЕ/ООН
Задни нискоразположени защитни устройства (ЗНРЗУ) и тяхното монтиране, задна нискоразположена защита (ЗНРЗ) Правило № 58 на ИКЕ/ООН
Кормилна уредба Правило № 79 на ИКЕ/ООН
Ключалки на вратите и компоненти за закрепване на вратите Правило № 11 на ИКЕ/ООН
Устройства за звуков сигнал и сигнали Правило № 28 на ИКЕ/ООН
8A Устройства за непряко виждане и тяхното монтиране Правило № 46 на ИКЕ/ООН, част II
Спиране на превозни средства и ремаркета Правило № 13 на ИКЕ/ООН
Спиране на леки автомобили Правило № 13-H на ИКЕ/ООН
10А Електромагнитна съвместимост Правило № 10 на ИКЕ/ООН
12А Вътрешно оборудване Правило № 21 на ИКЕ/ООН
13A Защита на моторните превозни средства срещу неразрешено използване Правило № 18 на ИКЕ/ООН
13Б Защита на моторните превозни средства срещу неразрешено използване Правило № 116 на ИКЕ/ООН, част I
16А Външни изпъкнали части Правило № 26 на ИКЕ/ООН
17Б Устройство за измерване на скоростта, включително неговото монтиране Правило № 39 на ИКЕ/ООН
20А Монтиране на устройства за осветяване и светлинна сигнализация на превозни средства Правило № 48 на ИКЕ/ООН
32A Поле на видимост Правило № 125 на ИКЕ/ООН
33A Местоположение и идентификация на органите за ръчно управление, сигналните устройства и показващите уреди Правило № 121 на ИКЕ/ООН
36А Отоплителни системи Правило № 122 на ИКЕ/ООН
42А Странична защита на товарни превозни средства Правило № 73 на ИКЕ/ООН
45А Материали за безопасни стъкла и тяхното монтиране на превозни средства Правило № 43 на ИКЕ/ООН, приложение 21
46Г Ниво на шума при контакт с пътя, сцепление с влажна пътна настилка и съпротивление при търкаляне Правило № 117 на ИКЕ/ООН, приложения 3, 5, 7
46Д Резервен комплект за временно използване, гуми за движение в спукано състояние/система за движение с гуми в спукано състояние и система за следене на налягането в гумите Правило № 64 на ИКЕ/ООН
47А Ограничаване на скоростта на превозните средства Правило № 89 на ИКЕ/ООН
49А Товарни превозни средства по отношение на техните външни изпъкнали части пред задния панел на кабината Правило № 61 на ИКЕ/ООН
50А Механични теглително-прикачни устройства за състав от превозни средства Правило № 55 на ИКЕ/ООН
50Б Късо теглително-прикачно устройство (КТПУ), монтиране на одобрен тип КТПУ Правило № 102 на ИКЕ/ООН
51А Горимост на материалите, използвани във вътрешното обзавеждане на някои категории моторни превозни средства Правило № 118 на ИКЕ/ООН
56А Превозни средства, предназначени за превоз на опасни товари Правило № 105 на ИКЕ/ООН
57А Предни нискоразположени защитни устройства (ПНРЗУ) и тяхното монтиране, предна нискоразположена защита (ПНРЗ) Правило № 93 на ИКЕ/ООН

За повече информация, относно правилата, вкл. поправки и допълнения към тях:

http://www.rta.government.bg/index.php?page=pravilaoon

Техен вариант на английски, френски или руски език може да намерите на страницата на ИКЕ-ООН:

http://www.unece.org/trans/main/wp29/wp29regs1-20.html