No Тип ППС извън ЕИО Без ЕО типово одобрение или одобрение по Правилата на ИКЕ-ООН

 
1. Лек автомобил
2. Джип/бус до 3,5 т.
3. Товарни автомобили
4. Автобуси над 9 места
5. Мотори до 600 куб.см.
6. Мотори над 600 куб.см.
7. Ремаркета до 750 кг. обща маса
8. Ремаркета до 3500 кг. обща маса
9. Ремаркета до 10000 кг. обща маса
10. Ремаркета над 10000 кг. обща маса
No Тип ППС от ЕИО Без ЕО типово одобрение
1. ППС до 8 + 1 M1
2. ППС повече от 8 + 1 до 5 т. M2

3. ППС повече от 8 + 1 над 5 т. M3
4. ППС до 3.5 т. N1
5. ППС от 3.5 до 12 т. N2

6. ППС над 12 т. N3
7. ППС /ремарке/ до 750 кг. O1
8. ППС /ремарке/ до 3.5 т. О2
9. ППС /ремарке/ до 10 т. О3
10. ППС /ремарке/ над 10 т. O4
No
1. Леки автомобили M1
2. Товарни автомобили N
3. Смяна на двигател всички
Изпитванията се извършват в нашата база информация за която може да получите на телефона за  контакти: При необходимост от изпитвания в базите ни в Германия изготвяме индивидуална оферта.